ติดต่อเรา
โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
๒๑๗ หมู่ที่ ๖ บ้านหนองไผ่ล้อม   ตำบลบึงพระ  อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐
เบอร์โทรศัพท์ ๐๕๕ ๙๘๕๐๙๒ , ๐๕๕ ๙๘๕๐๙๓


แบบฟอร์มติดต่อโรงเรียน
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :