ฝ่ายบริหาร

พระครูกิตติรัตนานุกูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน

พระครูพิสิฐรัตนาพิรักษ์
รองผู้อำนวยการรูปที่ ๑

พระครูศรีรัตนาทร
รองผู้อำนวยการรูปที่ ๒

พระครูสิริรัตนสุนทร
รองผู้อำนวยการรูปที่ ๓