ภาพกิจกรรม

โครงการอบรมก่อนสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี2565
( จำนวน 10 รูป / ดู 11 ครั้ง )
กิจกรรมพัฒนาโรงเรียนเครือข่าย สาขาวิชาการสอนภาษาไทย วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 2 กันยายน 2565
( จำนวน 10 รูป / ดู 35 ครั้ง )
มอบจีวรและของใช้ส่วนตัว 11สิงหาคม 2565
( จำนวน 11 รูป / ดู 43 ครั้ง )
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2565
( จำนวน 23 รูป / ดู 90 ครั้ง )
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี 2562
( จำนวน 16 รูป / ดู 779 ครั้ง )
กิจกรรมปฐมนิเทศ ประจำปี 2562
( จำนวน 8 รูป / ดู 551 ครั้ง )
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559
( จำนวน 14 รูป / ดู 1052 ครั้ง )
รับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้ง ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก 2559
( จำนวน 8 รูป / ดู 1030 ครั้ง )
นักเรียนรับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งโรงเรียนเซนนิโกลาส 2559
( จำนวน 15 รูป / ดู 2097 ครั้ง )
นักเรียน ม.5 และ 6 เข้าร่วมโครงการหนึ่งใจติวให้น้อง 2559
( จำนวน 7 รูป / ดู 1020 ครั้ง )
พศจ.พิษณุโลก เข้านิเทศ กำกับ ติดตามโรงเรียน 2559
( จำนวน 21 รูป / ดู 1853 ครั้ง )
กิจกรรมปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2559
( จำนวน 11 รูป / ดู 954 ครั้ง )