ภาพกิจกรรม

อบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2565
( จำนวน 0 รูป / ดู 22 ครั้ง )
การวัดผลประเมิลผลการเรียนปลายภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2565
( จำนวน 5 รูป / ดู 114 ครั้ง )
โครงการอบรมก่อนสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี2565
( จำนวน 10 รูป / ดู 142 ครั้ง )
กิจกรรมพัฒนาโรงเรียนเครือข่าย สาขาวิชาการสอนภาษาไทย วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 2 กันยายน 2565
( จำนวน 10 รูป / ดู 171 ครั้ง )
มอบจีวรและของใช้ส่วนตัว 11สิงหาคม 2565
( จำนวน 11 รูป / ดู 163 ครั้ง )
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2565
( จำนวน 23 รูป / ดู 396 ครั้ง )
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี 2562
( จำนวน 16 รูป / ดู 1042 ครั้ง )
กิจกรรมปฐมนิเทศ ประจำปี 2562
( จำนวน 8 รูป / ดู 675 ครั้ง )
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559
( จำนวน 14 รูป / ดู 1234 ครั้ง )
รับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้ง ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก 2559
( จำนวน 8 รูป / ดู 1117 ครั้ง )
นักเรียนรับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งโรงเรียนเซนนิโกลาส 2559
( จำนวน 15 รูป / ดู 2297 ครั้ง )
นักเรียน ม.5 และ 6 เข้าร่วมโครงการหนึ่งใจติวให้น้อง 2559
( จำนวน 7 รูป / ดู 1100 ครั้ง )