ภาพกิจกรรม
การวัดผลประเมิลผลการเรียนปลายภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2565
วันที่19-21ตุลาคม 2565 โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราชได้จัดการวัดผลประเมิลผลการเรียนปลายภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2565
โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 2565,10:08   อ่าน 186 ครั้ง