ผลงานครู
ชื่อผลงาน : หนึ่งแสนครูดีจากครุสภา ประจำปี 2557
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกัญญารัตน์ เชยรักษา
ตำแหน่ง : ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 2559,09:45  อ่าน 469 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หนึ่งแสนครูดีจากครุสภา ประจำปี 2558
ชื่ออาจารย์ : นายเกชา ตรงต่อกิจ
ตำแหน่ง : ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 2559,09:42  อ่าน 463 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หนึ่งแสนครูดีจากครุสภา ประจำปี 2558
ชื่ออาจารย์ : นายคำราม สอนศิลป์
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 2559,09:40  อ่าน 453 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หนึ่งแสนครูดีจากครุสภา ประจำปี 2558
ชื่ออาจารย์ : นายวีระพงศ์ อยู่ในวงศ์
ตำแหน่ง : ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 2559,09:39  อ่าน 627 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หนึ่งแสนครูดีจากครุสภา ประจำปี 2557
ชื่ออาจารย์ : นายบุญชอบ อ่อนทรวง
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา
โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 2559,09:33  อ่าน 920 ครั้ง
รายละเอียด..